Διοικητικό Συμβούλιο

Η Διοίκηση του Ωδείου Βορείου Ελλάδος απαρτίζεται από τους:

Πρόεδρος

Μητσόπουλος Δημήτριος

Διευθύνων Σύμβουλος

Μητσόπουλος Ιωάννης

Καλλιτεχνικός Διευθυντής

Δημητριάδης Παύλος


Βιογραφικό