Ωδείο Βορείου Ελλάδος

Καλλιτεχνική Διεύθυνση

Διοικητικό Συμβούλιο Ωδείου Βορείου Ελλάδος: Κουτσοθόδωρος Φώτης (Καλλιτεχνικός Διευθυντής)

Κουτσοθόδωρος Φώτης

Καλλιτεχνικός Διευθυντής

el
Scroll to Top