Ωδείο Βορείου Ελλάδος

Διοικητικό Συμβούλιο

Η Διοίκηση του Ωδείου Βορείου Ελλάδος απαρτίζεται από τους:

Διοικητικό Συμβούλιο Ωδείου Βορείου Ελλάδος: Μητσόπουλος Δημήτρης (Πρόεδρος)

Μητσόπουλος Δημήτρης

Πρόεδρος

Διοικητικό Συμβούλιο Ωδείου Βορείου Ελλάδος: Μητσόπουλος Γιάννης (Διευθύνον Σύμβουλος)

Μητσόπουλος Γιάννης

Διευθύνων Σύμβουλος

Διοικητικό Συμβούλιο Ωδείου Βορείου Ελλάδος: Κουτσοθόδωρος Φώτης (Καλλιτεχνικός Διευθυντής)

Κουτσοθόδωρος Φώτης

Καλλιτεχνικός Διευθυντής

el
Scroll to Top