Ωδείο Βορείου Ελλάδος

info@conservatoire.gr |  T:  2310 422 885 – 2310 262 244 – 2310 760 778

H ψυχή κάθε εκπαιδευτικού οργανισμού είναι οι άνθρωποί του.

Μια μεγάλη ομάδα καθηγητών που είναι πρώτα παιδαγωγοί και έπειτα δάσκαλοι, συνθέτουν την μεγάλη ακαδημαϊκή οικογένεια του Ωδείου Βορείου Ελλάδος.

Άνθρωποι με υψηλό επίπεδο γνώσεων, εμπειρία και αγάπη για της δουλειά τους, καταθέτουν ψυχή στο λειτούργημα τους.

Κοντά στους σπουδαστές, κοντά στην οικογένεια, συμμετέχουν ενεργά και πολύπλευρα στην καλλιέργεια και στην αυτοπραγμάτωση των νεαρών μουσικών, που είναι και το ζητούμενο.

Παραρτήματα
0
Καθηγητές
0
Μαθητές
0

Οι καθηγητές και οι καθηγήτριες μας

el
Scroll to Top