Διοικητικό Συμβούλιο

Η Διοίκηση του Ωδείου Βορείου Ελλάδος απαρτίζεται από τους:

Πρόεδρος

Μητσόπουλος Δημήτρης

Διευθύνων Σύμβουλος

Μητσόπουλος Γιάννης

Καλλιτεχνικός Διευθυντής

Δημητριάδης Παύλος


Βιογραφικό