Ωδείο Βορείου Ελλάδος

Board of directors

The Administration of the Conservatory of Northern Greece consists of:

Διοικητικό Συμβούλιο Ωδείου Βορείου Ελλάδος: Μητσόπουλος Δημήτρης (Πρόεδρος)

Mitsopoulos Dimitris

President

Διοικητικό Συμβούλιο Ωδείου Βορείου Ελλάδος: Μητσόπουλος Γιάννης (Διευθύνον Σύμβουλος)

Mitsopoulos Giannis

CEO

Διοικητικό Συμβούλιο Ωδείου Βορείου Ελλάδος: Κουτσοθόδωρος Φώτης (Καλλιτεχνικός Διευθυντής)

Koutsothodoros Fotis

Art director

en_US
Scroll to Top